Dünya Tarihini Değiştiren En Önemli 20 Savaş - Güncel Savaş Haritası ve Haberleri

Son Dakika

8 Mayıs 2018 Salı

Dünya Tarihini Değiştiren En Önemli 20 Savaş


Dünya tarihininde çok çetin savaşlar meydana gelmiştir. Bunlardan bazıları bölgesel ama bazıları da dünya çapındadır.


20. Kadeş Savaşı - M.Ö. 1274Kadeş Savaşı, M.Ö. 1274 yılında Hitit Krallığı ile Yeni Mısır Krallığı arasında meydana gelmiştir. Savaş Mısır Krallığının genişleme politikasının neticesi meydana gelmiştir. Savaş sonunda ilk defa iki devlet arasında antlaşma yapılmıştır.

19. İkinci Pön Savaşı - M.Ö. 218-201Savaş Roma Cumhuriyeti ile Romalıların Pön olarak adlandırdığı Kartaca Devletleri arasında geçmiştir. Pön Devletlerine komutanlığı Hannibal yapmış ve bu savaşta Roma askerlerine karşı yaptığı pusu harekatı çok etkili olmuştur. Savaş neticesinde Kartaca İspanya'yı kaybetti ve bir daha geri kazanamadı. 
Savaş sonucunda yeni bir savaş tekniği öqrenilmiş oldu. Bu teknik İmha tekniği denilen büyük birlikleri pusuya düşürerek katletme metoduydu.

18. Katalon Savaşı - M.S. 451Avrupanın en çok korktuğu komutanlardan olan Attila hükümdarı olduğu Hun İmparatormuğu ile Batı Roma İmparatorluğunun üzerine yürümüş ve savaşı kazanmıştır. O dönemin en kanlı savaşlarından biri olan ve tarihte Katalon Savaşı olarak geçen bu savaş 20 Haziran 451 yılında meydana gelmiştir.

17. Puvatya Muharebesi - M.S. 732Bu savaş Endülüs Emevileri ile Fransayı yöneten Franklar arasında 10 Ekim 732 tarihinde gerçekleşmiştir. Savaşı kazanan tarafın Franklar olması sebebiyle Müslüman toplumunun Avrupa içlerine ilerlemesi engellenmiştir. Bu savaş sonunda Emeviler bir daha eski güçlerine kavuşamamıştır.


16. Talas Muharebesi - M.S. 751Talas Muharebesi, 751 yılında bugünkü Kırgızistan sınırları içindeki Talas Nehri civarında, Abbâsîler ve müttefiki olan Karluklar ile Çinliler arasında yapılan ve 5 gün süren muharebe. Çin ordusunun yenilgisi ile sonuçlanan muharebe gerek Çin, gerekse türk ve İslam tarihi açısından önemlidir. Bu savaş neticesinde Müslümanlıkla tanışan Türkler boy boy islama geçmişlerdir.

15. Malazgirt Meydan Muharebesi - M.S. 1071Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru 4. Romen Diyojen arasında meydana gelmiş bir savaştır. Savaşı Alparsalan kazanmış ve bu savayın neticesinde Türklerin Anadolu ya girişinin kapıları açılmıştır.

14. Bağdat Kuşatması - M.S. 1258Bağdat Kuşatması, 1258 yılında meydana gelmiştir. Bu savaşın sonucunda İlhanlı Devleti Kurulmuş ve Abbasi Devleti yıkılmıştır. Savaşta Moğol ordularına Hülagu Han komutanlık yapmıştır. Abbasi halifesi de Mustasım Billah idi.

13. Ayn Calut Muharebesi - M.S. 12601260 yılında Memlük Ordusu ile Moğol İlhanlılar arasında Ayn Calut bölgesinde meydana gelmiş bir savaştır. Bu savaş tarihte önemlidir çünkü moğollar bu savaşta yenilmiş ve sonlarının başlangıcı olmuştur.

12. Ankara Muharebesi - M.S. 1402Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid ile Timur arasında Ankaranın Çubuk Ovasında meydana gelmiş bir savaştır. Savaşı Timur kazanmış ve bu sebeple Osmanlı da savaştan sonra 1413 kadar padişah geçmemiş ve bu döneme fetret dönemi adı verilmiştir.

11. Montgisard Muharebesi - M.S. 1177Eyyübi Devleti ile Kudüs Krallığı arasında meydana gelmiş bir savaştır. Bu savaşta Eyyübilerin kaybı büyük olmuştur. Ordusunun çoğunu kaybeden Selahaddin Eyyübi Mısır taraflarına geri çekilmek durumunda kalmıştır. Eyyübi Devletinin başında Selahaddin Eyyübi, Küdüs Krallığının başında ise 4. Baudoin (Cüzzamlı Kral) bulunmaktaydı.

10. İstanbul'un Fethi - M.S. 1453Daha önce birçok defa kuşatılan o dönemde bilinen adıyla Konstantiniyye şehrini Fatih Sultan Mehmet Han feth etmek istiyordu. Zamanında Roma İmparatorluğundan ayrılan ve ilerleyen zamanda Bizans olarak anılan imparatorluğun son kalesi olarak burası kalmıştı. 1453 yılında Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul u kuşattı. Çok çetin bir savaşın ardından İstanbul'u feth etti. Bu savaş sonunda Bizans İmparatorluğu yıkıldı ve tarih sahnesinden silindi.

9. Ridaniye Muharebesi - M.S. 1517Ridaniye Muharebesi, 22 Ocak 1517 yılında Osmanlı Devleti ile Memlûk Sultanlığı arasında geçen muharebedir. Muharebeyi I. Selim komutasındaki Osmanlı ordusu kazanmıştır. Bu savaş nihayetinde Halifelik Osmanlı Devletine geçmiştir. Halifeliğin Osmanlı Devletini geçmesi neticesi İslam Aleminde önemli bir yer edinmiştir.

8. II. Viyana Kuşatması - M.S. 16831683 yılında IV. Mehmet'in Osmanlı Devletinin sınırlarını ileriye taşıyarak müslümanlığı avrupaya yayma düşüncesi üzerine, alınması gerek olan Viyanayı fetih için meydana gelmiş savaştır. Savaş Osmanlı Devleti ile Avusturya Arşidüklüğü arasında meydana gelmiştir. Netice olarak Osmanlı Devleti Viyanayı feth edememiş ve geri çekilmek durumunda kalmıştır. Savaşın sonunda Karlofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti gerileme dönemine girmiştir.

7. Amerika Bağımsızlık Savaşı - M.S. 1775–1783Savaş Büyük Britanya ile Amerikanın Kuzeyinde bir araya gelen 13 koloni arasında meydana gelmiştir. Bu savaş sonucunda günümüzdeki A.B.D. kurulmuştur.
Savaşın sebebi ağır vergilerden kaynaklandığı bilinmektedir.

6. Waterloo Muharebesi - M.S. 1815Savaşın tarafları Napolyon'lu Fransa ve Birleşik Krallık, Prusya, Hollanda, Hannover, Nassau, Braunschweig" dır. Savaşın sonunda Napolyonun ordusu yenilmiştir. Bu savaş sonunda Fransa da monarşi tekrar kurulmuş ve Napolyon sürgün edilmiştir.

5. Kolorado Savaşı - M.S 1863-651864 yılında Kolorado nun güneydoğusunda bulunan Sand Creek bölgesindeki Şayenlerin ve Arapahoların yerleşim kampına Kolorado eyalet milislerinin saldırdığı ve adına Sand Creek Katliyamı da denen savaştır. Bu savaşta milisler esir almak yasak olduğu için, kızılderilileri ya öldürmüş ya da sakat bırakmıştır. Milislerin Komutanlığını John M. Chivington yapmış, kızılderililerin ise Black Kettle yapmıştır.

4. Çanakkale Savaşı - M.S. 1915-16Çanakkale Savaşı, 1. dünya Savaşı sırasında Çanakkale de İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında meydana gelmiştir. Savaşta Denizden ve karadan muharebe meydana gelmiştir. Bu sebeple dünya tarihinde ilklerdendir. 

3. Çin-Japon Savaşı - M.S. 1937-1945İkinci Çin-Japon Savaşı, Çin devletinin iç istikrarsızlığının yararlanan Japonyanın saldırısı neticesi başlamıştır.
Bu savaşta ilk defa göz yaşartıcı gaz, hapşırmacı gaz ve hardal gazı kullanıldığına dair raporlar bulunmaktadır. 

2. Stalingrad Muharebesi - M.S. 1942-43Sovyetler birliği ile dönemin faşist lideri Hitler Almanyası arasında meydana gelmiş savaştır. Bu savaş 2. dünya savaşında bir dönüm noktası olmuştur. Sovyet ordusunun bu savaşta gösterdiği başarı neticesi almanların Sovyet topraklarına ilerleyişi durmuştur. Bu savaşın en akılda kalıcı tarafı savunma savaşı olmasıdır. Rus topraklarının soğuk kış havalarını kullanan Sovyetler, Almanları mevsimsel yardımlarla yenmiştir. 

1. Kore Savaşı - M.S. 1950-19531950 ile 1953 yılları arasında meydana gelmiş bir savaştır. Soğuk savaş olarak adlandırılan muharebenin ilk yansımasıdır. Savaş sonucunda kore 38. enlemden ikiye bölünmüştür. Bu savaşa ülkemizden de askerlerimiz gitmiş ve kahramanca savaşmıştır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder